LINKS

Wood Based Panels Producers Association of Poland
http://www.sppd.pl
European Federation of the Plywood Industry
http://www.europlywood.org
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
http://www.arp.gda.pl
Portal Funduszy Europejskich
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl